bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Maj?tek

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w ?wieciu zarz?dza maj?tkiem (zarz?d trwa?y) Skarbu Pa?stwa, który obejmuje: budynki biurowe stanowi?ce udzia? 351/1401, tj. 25,05% przy ul. S?dowej 5 w ?wieciu.

Warto?? podstawowych ?rodków trwa?ych w warto?ci pocz?tkowej wynosi 360 652,77 z?otych, a pozosta?ych ?rodków trwa?ych (wyposa?enia) 160 389,96 z?otych.Opublikował: Marek Skorupski
Publikacja dnia: 07.06.2019
Podpisał: Marek Skorupski
Dokument z dnia: 05.06.2019
Dokument oglądany razy: 118