bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Urz?d

Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ?wieciu
ul. S?dowa 5, 86-100 ?wiecie
tel. 52 33 11 253 , 52 33 11 294
fax. 52 33 11 294
e-mail: sekretariat@psse-swiecie.pl


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w ?wieciu
ul. S?dowa 5, 86-100 ?wiecie
tel. 52 33 11 253 , 52 33 12 598 (centrala),
dyrektor: 52 33 11 294
fax. 52 33 11 294
e-mail: sekretariat@psse-swiecie.pl

ePUAP: /PSSESwiecie/SkrytkaESP

Numery telefonów wewn?trznych (po??czenie mo?na uzyska? przez central?)

Oddzia? Zapobiegawczego i Bie??cego Nadzoru Sanitarnego

Kierownik Oddzia?u - 27

Sekcja Nadzoru nad ?ywno?ci?, ?ywieniem i Przedmiotami U?ytku - 23

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego - 24

Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi - 26

Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych - 25

Stanowisko ds. Higieny Dzieci i M?odzie?y - 29

Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego - 28

Stanowisko ds. O?wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - 29

Sekcja Administracyjna - 21

Stanowisko G?ównego Ksi?gowego - 22Opublikował: Marek Skorupski
Publikacja dnia: 15.03.2019
Podpisał: Eugeniusz Rink
Dokument z dnia: 05.08.2013
Dokument oglądany razy: 3 735