bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Inspektor Ochrony Danych

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świeciu zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) informuje, że na Inspektora Ochrony Danych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świeciu została wyznaczona Pani Magdalena Kuberska.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
• nr telefonu: 607 123 837
• adres e-mail: sekretariat@psse-swiecie.plOpublikował: Marek Skorupski
Publikacja dnia: 13.07.2018
Podpisał: Marek Skorupski
Dokument z dnia: 13.07.2018
Dokument oglądany razy: 400