bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Kierownictwo


Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ?wieciu
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ?wieciu

mgr Ma?gorzata GackowskaKierownik Oddzia?u Zapobiegawczego i Bie??cego Nadzoru Sanitarnego

mgr Ryszarda Jarantowicz

Koordynator Sekcji ?ywienia, ?ywno?ci i Przedmiotów U?ytku

mgr Beata Bielecka

Koordynator Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

mgr Beata Kruszka

Koordynator Sekcji Nadzoru Przeciwepidemiologicznego

mgr Iwona Krzy?anowska

Koordynator Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych

mgr Anna Fik

Stanowisko ds. Higieny Dzieci i M?odzie?y

mgr Zuzanna Garczarek

Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

mgr in? Monika Jankowska

Samodzielne Stanowisko ds. O?wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

mgr Anna Zarembska

G?ówny Ksi?gowy

Hanna Skibicka


 Opublikował: Marek Skorupski
Publikacja dnia: 16.02.2018
Podpisał: Eugeniusz Rink
Dokument z dnia: 05.08.2013
Dokument oglądany razy: 3 561