bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rejestry i Ewidencje

W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ?wieciu prowadzone s? nast?puj?ce centralne rejestry:


1. rejestr skarg i wniosków
2. rejestr wydanych decyzji
3. rejestr obiektów
4. rejestr wydanych upowa?nie?
5. rejestr wydanych legitymacji s?u?bowych
6. rejestr podejrze? i zachorowa? na choroby zaka?ne
7. rejestr zgonów na choroby zaka?ne
8. rejestr biologicznych czynników chorobotwórczych

 Opublikował: Eugeniusz Rink
Publikacja dnia: 21.03.2016
Podpisał: Eugeniusz Rink
Dokument z dnia: 05.08.2013
Dokument oglądany razy: 2 295