bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Obszar Dzia?alno?ci

Na podstawie art.10 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r., nr 90, poz. 575 z pó?n. zmianami) Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ?wieciu wykonuje zadania Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu ?wieckiego, kieruj?c dzia?alno?ci? Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ?wieciu.


Obszar powiatu ?wieckiego obejmuje miasto i gmin? ?wiecie, miasto i gmin? Nowe oraz gminy: Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Je?ewo, Lniano, Osie, Pruszcz Pomorski, ?wiekatowo, Warlubie.


Liczba ludno?ci: 97095 ty?.


 Opublikował: Eugeniusz Rink
Publikacja dnia: 04.11.2015
Podpisał: Eugeniusz Rink
Dokument z dnia: 05.08.2013
Dokument oglądany razy: 2 923