bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wersje archiwalne: Do pobrania

Wersja z dnia: 18.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja plikw PDF

Wersja z dnia: 18.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 06.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie o?wiadczenia o stanie kontroli zarz?dczej za rok 2018

Wersja z dnia: 11.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana linkw w plikach

Wersja z dnia: 11.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana linkw w plikach

Wersja z dnia: 30.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja plikw PDF

Wersja z dnia: 30.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Usuni?cie nieprawid?owych plikw PDF

Wersja z dnia: 30.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 30.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Aktualuzacja

Wersja z dnia: 30.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 30.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 04.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja

Wersja z dnia: 04.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja plikw PDF.

Wersja z dnia: 04.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana linkw w plikach.

Wersja z dnia: 04.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana ustawie? pobierania dokumentw.